3-2

INNE ROBOTY BUDOWLANE

  • iniekcje ciśnieniowe
  • instalacje technologiczne z rur i kształtek z tworzyw sztucznych
  • wykładziny ceramiczne i gresowe pomieszczeń użytkowych
  • powłoki malarskie specjalistyczne
  • roboty wykończeniowe